Packages in Gaya


Search Packages


Varanasi , Allahabad , Gaya and Buddha Gaya Tour Program

Duration : 2 Nights / 3 Days

Destination Covered : Prayagraj, Varanasi, Bodhgaya, Gaya

INR 21999

Per Person


Varanasi , Allahabad , Gaya,  Buddha Gaya, Ayodhya Tour Program

Duration : 2 Nights / 3 Days

Destination Covered : Prayagraj, Varanasi, Bodhgaya, Gaya

INR 21999

Per Person


Varanasi Gaya Bodhgaya - Ayodhya - Allahabad Tour

Duration : 5 Nights / 6 Days

Destination Covered : Prayagraj, Varanasi, Bodhgaya, Gaya, Ayodhya

Price

On Request


Packages by City

Varanasi (6) Prayagraj (4) Bodhgaya (4) Gaya (3) Lucknow (1) Lumbini (1) Ayodhya (1) Kushinagar (1) Patna (1)

Packages by Category